Thermogyp® comfort

Thermogyp® comfort

1

Controleer of de kepers mooi in één vlak liggen. Dit doe je met een lange alu regel of een metserstouw.

2

Breng de U-Fix klemmen aan op de gording (horizontale houten balk of ligger in de lengterichting van kap of dak) tegen de kepers (verticale houten latten achter de gording), max. tussenafstand 50 cm. De h.o.h.-afstand (middelpunt tot middelpunt) van de kepers mag maximaal 50 cm zijn.
Indien je dak niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet je het dak uitlatten (van latten voorzien) of een onderstructuur aanbrengen. In dit voorbeeld voldoet het dak aan de voorwaarden en kunnen de Thermogyp® Comfort-panelen rechtstreeks op de kepers worden aangebracht.

3

Breng het eerste Thermogyp® Comfort-paneel waarvan de ABA-kant (afgeschuinde kant) is afgezaagd, aan. Druk het paneel loodrecht op de U-Fix klemmen.

4

Bevestig de Z-Fix tussenklemmen op de bovenzijde van het paneel. Let erop dat de tanden van de klemmen netjes de markeringslijn van de isolatiegroef volgen, met een tussenafstand van maximum 50 cm. (max. tussenafstand 50 cm).

5

Plaats daarna een volgend aansluitend paneel en zorg ervoor dat de tand-en-groef isolatie netjes op elkaar aansluit.

6

Monteer de volgende rij Thermogyp® Comfort-panelen op dezelfde wijze tot je aan de laatste rij komt.

7

Zaag de laatste rij panelen op de juiste breedte: meet de resterende breedte en trek daar 1 cm vanaf. Breng vervolgens de Y-Fix eindklemmen aan in de isolatie.
Zorg ervoor dat de puntige kant van de klemmen bij montage naar de Gyproc® plaat gericht zijn om optimaal te klemmen tegen de constructie.

8

Duw het eindpaneel tot tegen de kepers.

9

Vul waar nodig de openingen tussen de voegen voor met ABA-Joint of JointFiller 45. Werk vervolgens de voegen af.

10

Om de dampdichtheid te garanderen, raden wij aan om alle hoeken, kieren en randaansluitingen bijkomend op te vullen met bv. PUR-schuim.

Tip

Door gebruik te maken van de Fix-klemmen sluit je het risico op condensatie op de schroeven volledig uit.

Tip

• Thermogyp® Comfort-platen kunnen eenvoudig op maat ingekort worden met een gipszaag. Indien je grote volumes Thermogyp® moet verwerken, is het aangeraden om met elektrisch gereedschap te werken.

• De tand van de ‘basisplaat’ wordt het best met een Gyproc® Steekzaag afgesneden. Gooi deze tand niet weg: die kan je in de groef van de ‘eindplaat’ stoppen om zo de optimale prestaties van het systeem te behouden.

• Het isolatiemateriaal kan je op een ingekorte kant met de Gyproc® kantenrasp netjes afwerken.

 

 

Klaar om eraan te beginnen?

Ga op zoek naar de ideale oplossing

Gyproc® Configurator