Een Metal Stud® plafond plaatsen

Een Metal Stud® plafond plaatsen

Metal Stud Plafond Stap 01
1

Bepaal de gewenste hoogte van het verlaagde Metal Stud® plafond en duid die aan in de vier hoeken van de ruimte. Gebruik zonodig de pasdarm (darmwaterpas) of laser om overal dezelfde hoogte te garanderen. Trek op de aangeduide hoogte met de smetkoord een lijn op de tegenover elkaar staande lange muren.

Metal Stud Plafond Stap 02
2

Bevestig op de twee langste muren een MSH-profiel. Maak ze om de 60 cm vast met spijkerpluggen of schroeven.

Metal Stud Plafond Stap 03
3

Bevestig op de twee kortste muren een MSV-profiel. Zet ze om de 125 cm vast met spijkerpluggen of schroeven.

Metal Stud Plafond Stap 04
4

Breng vervolgens de (tussenliggende) dwarse MSV-profielen zo correct mogelijk op lengte en schuif ze in de MSH-profielen.
Bevestig ze aan de MSH-profielen met Teksschroeven alvorens met het beplaten van de constructie te beginnen.

Metal Stud Plafond Stap 05
5

Een verlaagd Metal Stud® plafond is makkelijk te isoleren. Leg het isolatiemateriaal gewoon bovenop het profielenframe voordat je de Gyproc® platen eraan bevestigt.

Is de plafondbreedte kleiner dan de lengte van de Gyproc® plaat? Plaats dan de plaat in de lengterichting.
Plaats de MSV-profielen exact om de 30 cm. Zo vermijd je extra voegwerken aan de kopse kant van de plaat. Bij grotere breedtes kunnen de platen ook dwars op de profielen gemonteerd worden. Gebruik de 4xABA-plaat voor een eenvoudige en perfecte voegafwerking. Schroef de platen minimaal om de 25 cm vast.

 

 

Klaar om eraan te beginnen?

Ga op zoek naar de ideale oplossing

Gyproc® Configurator